Saturday, December 20, 2008

Santa Barbara, Izmitli Azize – St. Barbara, Saint of Izmit City

Santa Barbara, Izmitli Azize – St. Barbara, Saint of Izmit City

Hıristiyanlığın ilk zamanları. İzmit’in adı Nikomedia. Bölge Bitinya Krallığı’nın egemenliğinde. Başkenti de Nikomedia. Kent adını Bitinya Krallığı’nın ilk kralı olan Nikomed I’den alıyor.

Nikomedia: [Nikomedes - Nικoμηδης] [zaferi düşünmek]. Bu birleşik söz Yunanca [νικη] [nike] [Zafer] ve [μηδομαι] [medomai] [düşünmek] sözlerinden oluşur. Böylece [Nikomedia - Νικομήδεια] “Zaferi düşünenin kenti” anlamına gelir. Kentin Osmanlılar tarafından ele geçirilmesinden sonra zaman içinde ad değişimlere uğrayarak; Nikomedya, Iznikomedya, Iznikomed, Iznikmid, Ismid ve Izmit’e dönüşecektir.

Zaman içinde Bitinya Krallığı, Roma’nın egemenliğine girmiş kendi isteği ile. Nikomedia bir süre Roma İmparatorluğu’nun ikinci başkenti olmuş. Nikomedia’nın Roma’dan gönderilen Genel Valilerle yönetildiği zamanlar.

O zamanların dünyasında, dünya egemeni Roma İmparatorluğu. Ama çok genişlemiş. Egemenlik çeperlerini çok genişletmiş. Roma İmparatorluğu’nda geçerli din Roma Panteonu [tanrılar kümesi]. Dili ve kültürü ise Latince ve Latin Kültürü. Bugünün İtalya’sı o zamanlardan sonra çeşitli biçimler değiştirip İtalya olacak.

Roma İmparatorluğu, egemenliğini Antik Helen sayılan Büyük İskender İmparatorluğu’nun mirası üzerine kurmuş. Geri planda Helen Panteonu, Antik Helence ve büyük bir erk savaşı var. Kudüs Yahudiliğin kutsal merkezi kabul ediliyor. Bir yanda Roma egemenliği, geri planda Helenizm ve Kudüs’teki Yahudilik diğer yanda.

Yoksulluk, sefalet ve savaşlar. Yoksulların dünyada çektikleri ızdırap ve dertlere anlam verecek bir şey aranıyor adeta! Kudüs’te Yahudiler arasında birisi çıkıyor; İsa [Jesus, Isaiah, Christ]. Yoksulların dertlerine yönelik rahatlatıcı şeyler söylüyor. Kitleleri çevresinde topluyor. Roma Panteonu dışında bir “Yaratıcı”dan söz diyor.

Bu Roma egemenliğine bir başkaldırı demek. İsa takibata uğrayacak, tutuklanacak ve en sonunda da öldürülecektir. Daha ortada Hıristiyanlık yoktur. Hıristiyanlığı, İsa’nın 12 havarisi başlatacaktır. Tutulan her kayıt Antik Yunanca ile yapılacaktır.

Hıristiyanlık sonraları birisi Batı Roma’da merkezi Vatikan olan ve adı Katoliklik, diğeri Doğu Roma’da merkezi İstanbul olan ve adı Ortodoksluk biçiminde iki ana mezhepli “Semavi” din olarak ortaya çıkacaktır. Ama her şey Antik Yunanca ile kaydedilecek, adlandırılacak ve Hıristiyanlığın ne kadar ilki varsa her şey ya Yahudice ya da Antik Yunanca olacaktır. Roma İmparatorluğu dağıldıktan sonra Germenler Lutheryanlığı, İngilizler Protestanlığı başlatacaklardır. Sonraları her yere egemen olacak olan Vatikan’daki Katoliklik, İstanbul’daki Ortodoksluk, Orta Avrupa’da Lutheryanlık ve İngiltere adasında ise Protestanlık dört egemen Hıristiyanlık Mezhebi çıkacaktır.

Kudüs’te başlayan Hıristiyanlık Roma İmparatorluğu’nda yayılmaya başlar. Roma İmparatorluğu zamanlarında, günümüzde Semavi [Göksel, İlahi] kabul edilen dinlerden sadece Yahudilik [Musevilik] vardır. Hıristiyanlık sonra ortaya çıkacaktır. Hz. İsa’nın Kudüs’te Romalılarca “çarmıh”a [… biçiminde ağaca çivilenmesi] gerilmesinden çok ama çok sonraları. Müslümalık ise İsa’dan Sonra [M.S. ya da İ.S.] 620’lerden itibaren.

Nikomedia Genç Pliny adlı Roma Genel valisi tarafından yönetilmektedir. Egemen din Roma Panteonu’dur. Kentin çeşitli yerlerinde Roma tanrı heykelleri vardır. O zamanlarda Roma Kralları da “tanrı” olarak kabul edilir ve kendirline tapılırdı. Adlarına tapınaklar yapılırdı. Nikomedia’ya da bir Kral tapınağı yapılmıştır. Augustus Tapınağı. Kalıntıları günümüzün Yenidoğan’ında [Osmanlı zamanlarının Manastır Mahallesi], Yeşil Cami’nin kuzey tepelerinde, Manastır Yokuşu’nun doğu tarafındadır.

Ama Nikmedia’da Hıristiyanlık yoksullar ve çaresiz insanlar arasında hızla yayılmaktadır. Roma ise “yeni din”e ve ona inananlara karşı bir savaş başlatmıştır. O zamanlarda daha e Iznik Konsülü, ne biline kiliseler ne de din adamları vardır. İsa’nın sözleri ve “tek tanrı” inancı yayılmaktadır. Bu din Roma’nın gücünü azaltacak olarak değerlendirilmektedir. Roma henüz Hıristiyanlığı “resmi din” olarak kabul etmemiştir.

Ortak Hıristiyanlığın ilk inanırları, ilk şehitleri, ilk kurbanları, ilk azizleri, ilk konsülleri, ilk dört kitapları ve ilk kiliseleri Nikomedia [İzmit] ve Nikeya’da [İznik] oluşacak, biçimlenecek ve tüm dünyaya yayılacaktır. Dünyada herkesin bilip tanıdığı Aziz Pandeleymon [Aya Panteleimon, St. Pandeleon], Azize Barbara [Hagios Varvara, Aya Varvara, St. Barbara, Santa Barbara] ve Hıristiyan Şehitleri İzmitlidir.

Özellikle Azize Barbara dünya Hıristiyanlığı içinde en bilinen azizedir. Adına köyler, kentler, okullar, üniversiteler ve sayısız kilise ve şapeller kurulmuştur. Birçok Hıristiyan bayan bu adı taşır. Birçok Hıristiyan için o “Koruyucu Aziz”dir. Madencilerin, yer altında çalışanların, tünel kazanların, denizcilerin, karanlıkta kalanların. Bunun bir nedeni vardır. O neden de Azize Barbara’nın hapsedildiği ve orada “şehit” edildiği karanlık zindanla ilintilidir.

Bu denli bilinen bir kişinin doğup büyüdüğü ve şehit edildiği yer İzmit ve onun İzmit’te nasıl bir yaşamı olduğuna dair öykülere pek ilgi odaklanması olmamıştır. Kentim İzmit’in dünyada herkesin bilip inandığı Aziz Pandaleymon, Azize Barbara ve ilk “Hıristiyan Şehitleri”nin kenti olduğunun bilinmesini sağlamak istiyorum.

Aya Pandeleymon için Osmanlı zamanlarında Ortodoks Rumlar bir Manastır yaptırmışlar. Kalıntıları günümüze erişememiş. Temel kalıntıları Yenidoğan, D-10 güneyinde hala varlığını sürdüren Açık Sinema’nın ve D-100’ün altında kalmıştır. Aziz Pandeleymon için bir araştırma yazısı yazdım [http://erkankiraz.blogspot.com/2008/12/augustus-tapna-yenidoan-manastr.html].
Yine Osmanlı zamanlarında [1891] Fransız Asompsiyonist Misyonerleri [Missionnaire Assomptionniste] [1] bir kilise ve kolej yaptırmışlardır [2]. Günümüzde bu kilise ve Papaz Okulu’ndan geriye kalanlar Acısu’da Acısu Vergi Dairesi’nin kuzey tarafında, “Devlet Konuk Evi” olarak kullanılmaktadır. Adı “St. Barbe Kilisesi”ymiş.

St. Barbe Kilisesi ve St. Barbe Koleji’ne ait kısa veriler Bernard Holzer’in Fransız Asompsiyonist Misyonerleri inceleyenn bir çalışmasında yer almaktadır [3]. Bu kilise ve okula ait bir sürü bilgi başka kaynaklarda da yer almaktadır.

Barbara’nın öyküsü çeşitli rivayet ve anlatımlarına göre değişik. Ortalama veriler ve bilgiler ise kısaca şöyle toparlanıyor. İ.S. yaklaşık 270’lerde Nikomedia’da doğduğuna inanılır. Küçük bir kızken annesi ölmüş. Babası ise kent Romalıların eline geçtiğinde ve ilk Hıristiyanlar yargılanıp öldürülürken onlarla işbirliği yapan bir “dinsiz”miş!

Barbara yetişkinliğe erişip ergin bir bayan olduktan sonra lüks yaşamını terk edip köle kullanmaktan vazgeçmiş. Babası onun bu karar ve eğilimlerinden şüphelenip onun Hıristiyan olduğunu düşüp onu, Hıristiyanlara olan sürekli düşmanlığından dolayı kızını dövdürtüp tutuklatmış.

Kızının inancından vazgeçmediğini gören babası öz kızının yargılanıp işkence görmesine yol açmış. Efsanelere ve söylencelere göre Roma Askerleri ona zarar verememiş ama onu yerlerde sürükleyip çırılçıplak soymuşlar. Ancak gökten bir melek inip Barbara’ın üstüne beyaz bir şal örtmüş. Tüm bu olanları izleyen babası dayanamamış ve kılıcını çekip kızının başını kesmiş. Barbara öldürüldüğünde sadece 18 yaşındaymış.

Vatikan Dini Kayıtları’na göre o onda bir şimşek çakıp babasını küle döndürmüş. 1225’lerde kemikleri İtalya’daki Rieti Cathedral’ine aktarılmış ve Papa III. Oton tarafından kutsanmış.

Orta Çaplarda Barbara’ya “Azizlik: Santa, Saint, St. Hagios, Hagia, Aya” payesi verilmiş ve tüm madencilerin, yangınla uğraşanların, İtfaiyecilerin, tünek kazanların ve karanlıkta işi olan herkesin “Kurtarıcı Azizesi” oluyor. Azize Barbara tüm dünyada sevilen ve saygı duyulan bir Hıristiyan Azizesi olarak kabul ediliyor.

İzmit’te Şehitlik Burcu denilen yerde 2001’de Azize Barbara için bir ayin yapılmıştı. Ayini İstanbul Rum Ortodoks Patrikhanesi düzenlemişti. Bu ayinden bir iki görüntüyü bir siteye yüklemiştim [4]. Azize Barbara her 4 Aralık’ta çeşitli dini ayinlerle anılmaktadır.

[1].
www.assomption.org/Ressources/ColloqueAventureMission/ColloqueAventuremissionnaire.pdf
[2]. Ismidt (Turquie): fondation d'une en 1891, paroisse, collège. Lieux vendus entre 1929-1934. Cf. fiche biographique du Père Herménégilde Gayraud (t. II, p. 1235-1236).
[3]. Collection Recherches Assomption, L’aventure Missionnaire Assomptionniste. Actes du Colloque d'Histoire du 150ème anniversaire de la Congrégation des Augustins de l'Assomption Lyon-Valpré, 22-26 novembre 2000 édités par Bernard Holzer, A.A.
[4].
http://members.virtualtourist.com/m/tt/28da/
[5]. Azize Barbara:
http://tr.wikipedia.org/wiki/Az%C3%AEze_Barbara
[6].
http://arsiv.sabah.com.tr/2005/12/04/sarikaya.html
[7].
http://www.gencturkler.biz/forum/index.php/topic,674.0

Saygılarımla,
Erkan Kiraz,
Alikahya, İzmit, Türkiye, 20.12.08.


Santa Barbara, Izmitli Azize – St. Barbara, Saint of Izmit City

Santa Barbara and Other Christian Saints of Izmit


Dear Members,
I will tell the short stories of Christian Saints of Izmit - Kocaeli [Nicomedia] so soon. However Izmit city is so much ancient one in spite of it has not been yet well commonly known and not explored completely. I will try to add some striking ancient pictures under this page from Izmit city.


Santa Barbara Layout In The Izmit Castle

By now only I will add short story of St. Barbara' life and who was Santa Barbara of Nicomedia city during Bithynia Kingdom [todays Izmit - Kocaeli, Turkey].

St. Barbara

There is only one leg from St. Barbara's body preserved in this church. She was born in Nicomedia [Asia] probably in the year 270 A.D.. Her mother died when she was a little girl. Her father was a pagan who collaborated with Romans, when they occupied the city, and he persecuted the Christians. As a mature girl, she disagreed with life in luxury, and she didn't want to have slaves. From those facts her father discovered that she was Christian. Consistent with his animosity toward Christians, he had her beaten and arrested. As he could not turn her away from her faith, he brought his own daughter to trial.The legend says that the soldiers could not wound her, so they dragged her naked all over town. At that moment, an angel came and covered her with a white tunic. Her father was furious watching all this, so he killed her with a sword. She was only 18 years old. At that moment, as a Vatican codex says, her father was struck by lightning, and turned into ashes. In the year of 1225, her body was transported to the Rieti Cathedral in Italy and beatified by Pope Oton III. In the Middle Ages St. Barbara was named protective saint of miners, and later on to all those who had to deal with fire. St. Barbara is esteemed all over the world. Her feast day is on December.

Barbara: The Name and the Legend

Barbara: [Feminine, Semi-Religious. Not Biblical, Greek]. It was derived from Greek [βάρβαρος - Barbaros] meaning [Foreign]. According to legend Saint Barbara was a young woman killed by her father Dioscorus, who was then killed by a bolt of lightning [in Izmit [Nicomedia - Νικομήδεια], Turkey. Izmit is my native city]. She is the patron of architects, geologists, stonemasons and artillerymen. In other usages: Greek: Varvara [βαρβαρα], Russian, [Варвара], Bulgarian, [Варвара], English: Barbara, Italian: Barbara, French: Barbara, German: Barbara, Polish: Barbara, Hungarian: Barbara, Slovene: Barbara. [© Copy Righted to Erkan Kiraz. All Rights Reserved].
http://www.facebook.com/people/Erkan-Kiraz/672920175#/group.php?gid=15467964559

The Castle Room Saint Barbara Held Prisoner & Santa Barbara Castle
The assumed place is located to the northern hills of Izmit city, Turkey. The castle takes places in the eastern section of Bagcesme Cemetery and it is called as Sehitlik, previously know as “Radar Tepesi” [Radar Hill]. During 2001 Istanbul Greek Orthodox Patriarchate has arranged a ritual on the date of December 4th for Azize Barbara or Greek Aya Varvara [Άγιος βαρβαρα] and known by all other places as Santa Barbara or St. Barbara.

By Erkan Kiraz - last update: Sep 19, 2001: http://members.virtualtourist.com/m/tt/28da/.
Santa Barbara:
http://santabarbarahoa.org/default.aspx
Santa Barbara:
http://en.wikipedia.org/wiki/St._Barbara
Barbara: The Name and the Legend: http://german.about.com/library/blbarbara.htm

Sincerely Yours,
Sirintepe, Izmit City, Turkey.