Monday, December 29, 2008

Derince At Ottoman Archives – Osmanlı Arsivleri’nde Derince

Derince At Ottoman Archives – Osmanlı Arşivleri’nde Derince

Older Derince [Darinje, Derindje & Dérindjé] Station Building Izmit [Kocaeli], Turkey

Today I will post only pictures I have taken of Derince, my hometown; the story of Derince will follow later on. This place is my birthplace. I have many memoires of this town. Today I have tried to go through the old traces of the past, history and as much as I could find something important recorded the scenes. History has lost or faded away behind today’s silly and meaningless concrete & iron building mentality. Here I believe my past, childhood and youghood are buried. I will give a try to dig out some memoires while I am looking at the each picture I have taken. [Written on Mar 15, 2001;
http://members.virtualtourist.com/m/tt/287a/#TL].

© Copy Righted To Erkan Kiraz. All Rights Reserved. Pictures Copyright 1999-2000-2009. Email:
erkankiraz@yahoo.com.

Derince At Ottoman Archives – Osmanlı Arşivleri’nde Derince

Tarih: 30/01/1918 (Miladî), Dosya No:2214, Gömlek No:7, Fon Kodu: HR.SYS, Romanya'daki Osmanlı Esirleri’ni Beynelmilel Salib-i Ahmer Heyeti adına Doktor Guillermin ile Yüzbaşı Stockar'ın ziyaret etmesinin İsviçre Hükümeti'nce uygun bulunduğu. İngiltere Hükümeti ile Osmanlı Devleti arasında imzalanan anlaşma gereğince Memalik-i Osmaniye'deki “Esir Karargahları”nı ziyaret edecek olan Felemenk memurlarının Dersaadet'e [İstanbul] gelmek istemeleri. Felemenk Sefareti Müsteşarı Paulus ile zevcesinin [İstanbul] Samatya Hastahanesi'ndeki İngiliz, Fransız ve Rus Esirleri’ni ziyaret edebileceklerinin bildirilmesi. Dersaadet'te [İstanbul] bulunan Sırp Esirler”in İsveç Sefareti Ataşemiliteri Wirsen tarafından ziyaret edilmesi talebi ile İstanbul'daki İngiliz ve Fransız Esirler’in Felemenk Sefareti memurlarınca ziyaret edilmesine izin verilmesi üzerine İngiltere'deki Osmanlı Esirleri’nin İsveç Sefareti memurları tarafından ziyaret edilmesinin taleb edilmesi. Isonso Cephesi’nde esir edilerek [İstanbul] Maltepe'de ikamet ettirilen 500 İtalyan Askeri’nin İspanya Sefareti'nden bir memur tarafından ziyaretine müsade edilmesi. Dersaadet Hastahaneleri ile Samatya Garnizonu’ndaki Savaş Esirleri’nin İsveç Sefareti memurlarından biri tarafından ziyaret edilmesine ve ufak tefek bazı şeylerin verilmesine izin verildiği. Natal'da Pietermaritzburg Esir Karargahı’nı ziyaret etmesi münasebetiyle İsveçli kumandan Unander'in muhtelif esir karargahlarıyla ilgili raporlarının gönderildiği. [İstanbul] Dersaadet'deki Romanyalı Esirleri ziyaret etmek için İspanya Hükümeti tarafından gönderilen Feliks Lazar ve zevcesine ait eşyaların gönderilmesi. Rusya'daki Osmanlı Esirleri ziyaretten dönen Danimarka Salib-i Ahmeri'nden [Kızıl Haç] De Cachecolide ile Dr. Lerse'nin müşahedelerinin gönderilmesi. İngiliz Askerlerin Esir bulunduğu Samatya [İstanbul, Kocamustafapaşa], Ayastefanos [Aya Stafenos, St. Stephan, Yeşilköy, İstanbul], Büyükçekmece [İstanbul], Bursa, İzmit, Derince [İzmit], Darıca [İzmit] ve Eskişehir'deki karargahları ziyaret edecek olan Felemenk Sefareti'nden Mösyö Menten ile diğer bir memura izin verilmesi.

Tarih: 25/05/1922, Sayı: 1612, Dosya: 152-4, Fon Kodu: 30..18.1.1, Yer No: 5.17..8. Garp Cephesi'nce inşa edilecek Azari Dekovil Hattı’na “gerekli malzemenin alımı” ile Trabzon ve Derince'deki malzemenin nakli için Müdafaa-i Milliye Vekaleti Bütçesi'ne ek ödenek konulması.

Tarih: 07/03/1923 (Miladî), Dosya No:236, Gömlek No: 11, Fon Kodu: HR.İM., Çekoslovak vatandaşı Madam Marie Noltsch'e ait Çınarcık Köyü yakınlarında ve İzmid-Derince arasında bulunan “arazisinin akıbeti” konusunda malumat talebinde bulunulması. (Fr., Osm.)

Tarih: 03/02/1926, Sayı:, Dosya: 15311, Fon Kodu: 30..10.0.0, Yer No: 152.75..11, “Anadolu Demiryolları”nın Derince'de bulunan “sularından donanmanın istifade etmesi”.

Tarih: 21/04/1926, Sayı:, Dosya: 1554, Fon Kodu: 30..10.0.0, Yer No: 153.80..4, Anadolu Demiryolları İdaresi'nin Derince'de bulunan “suyundan, donanmanın ücretsiz yararlanamayacağı”.

Tarih: 04/12/1927, Sayı:, Dosya:, Fon Kodu: 272..0.0.12, Yer No: 56.143..23, “Drama Mübadilleri”nden “Reşit oğlu Hasan ve arkadaşları”nın Derince'nin Tütün çiftliği'nde “yardım almamak şartıyla iskanları”nın uygun olduğu.

Tarih: 23/03/1928, Sayı:, Dosya: 2719, Fon Kodu: 30..10.0.0, Yer No: 28.159..4, İsmet Paşa'nın Derince Topçu Alayı'na hediye ettiği fotoğrafları.

Tarih: 22/07/1928, Sayı: 6889, Dosya: 66-35, Fon Kodu: 30..18.1.1, Yer No: 29.45..3, Mösyö Julius Rojenav ve Balkan Metal Kumpanyası'na satılmış olan “hurda gemiler”den çıkan “bakır ve pirinç kısımlar”ın nakli esnasında Derince ile Yarımca arasında batan vapurun içindeki enkazın ihalesi.

Tarih: 22/07/1928, Sayı: 6925, Dosya: 69-16, Fon Kodu: 30..18.1.1, Yer No: 29.46..19, Devlet Demiryolları İdaresi'ne ait olup B. E. Özerman Müessesesi'ne satılmış olan “hurda demir”in vapura yüklenmesine nezaret eden iki yabancının Derince'ye girmelerine izin verilmesi.

Tarih: 23/09/1928, Sayı: 7164, Dosya: 69-20, Fon Kodu: 30..18.1.1, Yer No: 30.58..18, Anadolu-Bağdad Demiryolu Hattı üzerindeki “Yasak Bölge”ye, “Derince İstasyonu ile Limanı”nın inşaatında görevli “yabancı uzman ve mühendisler”in, giriş çıkışlarının sınırlanması.

Tarih: 12/07/1930, Sayı: 9709, Dosya: 154-24, Fon Kodu: 30..18.1.2, Yer No: 12.49..15, Derince, İzmit, Mersin, Haydarpaşa ve Samsun Demiryolları ile yapılan “zahire ve un nakliyatında ücret tenzilatı” yapılması.

Tarih: 16/07/1930, Sayı:, Dosya: 89A5, Fon Kodu: 30..10.0.0, Yer No: 101.652..5, Kocaeli Derince'de “Askeri Barut Deposu”nda “patlama olduğu”.

Tarih: 22/12/1930, Sayı: 10371, Dosya: 243-71, Fon Kodu: 30..18.1.2, Yer No: 16.82..14, Derince'de yaptırılan Enjekte Fabrikası'nda “kontre metre” olarak Meritz Schmit'in istihdamı.

Tarih: 09/08/1931, Sayı: 11602, Dosya: 243-86, Fon Kodu: 30..18.1.2, Yer No: 22.58..4, İtalya tebaasından Çeroti Antonya'nın, “liman tamiratı” için “3 ay müddetle” Derince'ye girmesine izin verilmesi.

Tarih: 14/09/1931, Sayı: 11720, Dosya: 143-89M, Fon Kodu: 30..18.1.2, Yer No: 23.64..2, Derince'de kurulan Ahşap Travers Enjekte Fabrikası'nı işleten Libş'in “4 ay daha” çalıştırılması.

Tarih: 31/01/1932, Sayı: 12222, Dosya: 155-69, Fon Kodu: 30..18.1.2, Yer No: 25.7..19, Derince'deki Ahşap Travers Enjekte Fabrikası “kazanlar”ı için pazarlıkla tecrit malzemesi satın alınması.

Tarih: 16/07/1932, Sayı:, Dosya: 350, Fon Kodu: 30..10.0.0, Yer No: 2.11..2, Cumhurbaşkanı'nın Derince'den “Ertuğrul Yatı”yla Yalova'ya gittiği.

Tarih: 21/11/1932, Sayı: 13521, Dosya: 155-80, Fon Kodu: 30..18.1.2, Yer No: 32.72..17, Derince Enjekte Fabrikası için satın alınan “1500 ton kreozot”un kontenjansız gümrükten geçirilmesi.

Tarih: 02/01/1933, Sayı: 13680, Dosya: 155-83, Fon Kodu: 30..18.1.2, Yer No: 33.1..4, Derince Ahşap Travers Enjekte Fabrikası'na pazarlıkla satın alınacak “ısıtma ve enjekte kazanları” için malzeme hakkında kararname.

Tarih: 29/01/1934, Sayı: 2/85, Dosya: 2-851, Fon Kodu: 30..18.1.2, Yer No: 42.5..5, Turhal Şeker Fabrikası'na ait “makina ve aletler”i getiren yabancı vapurların Derince'ye girmelerine izin verilmesi.

Tarih: 21/02/1934, Sayı: 2/155, Dosya: 69-91, Fon Kodu: 30..18.1.2, Yer No: 42.8..15, Alman bandıralı Niyenburg vapurunun “krom madeni yüklemek” üzere Derince'ye girmesine izin verilmesi.

Tarih: 22/02/1934, Sayı: 2/171, Dosya: 69-92, Fon Kodu: 30..18.1.2, Yer No: 42.9..11, İngiliz bandıralı Hebburn Vapuru'nun Derince'den “krom almak” üzere İzmit Körfezi’ne girmesine izin verilmesi.

Tarih: 09/04/1934, Sayı: 2/399, Dosya: 69-98, Fon Kodu: 30..18.1.2, Yer No: 43.20..3, Konya Silosu’na ait “makinalar”ı getirecek olan Alman bandıralı Derindje vapurunun Derince'ye girmesi.

Tarih: 15/04/1934, Sayı: 2/429, Dosya: 69-99, Fon Kodu: 30..18.1.2, Yer No: 44.21..13, İsveç bandralı Friken vapurunun “krom cevheri yüklemek” üzere “Derince Limanı”na girmesine izin verilmesi.

Tarih: 12/04/1934, Sayı: 2/443, Dosya: 69-100, Fon Kodu: 30..18.1.2, Yer No: 44.22..7, Turhal Şeker Fabrikası'na ait malzemeleri tanzim ve Turhal'a göndermek için Alman uyruklu Karl Helmholtz'un “Yasak Bölge” olan Derince'de kalmasına izin verilmesi.

Tarih: 29/04/1934, Sayı: 2/520, Dosya:, Fon Kodu: 30..18.1.2, Yer No: 44.25..24, “Krom madeni yüklemek” için Derince'ye gelecek Alman bandıralı Gratta vapurunun “2. Yasak Bölge”ye girmesine izin verilmesi.

Tarih: 19/05/1934, Sayı: 2/684, Dosya: 69-102, Fon Kodu: 30..18.1.2, Yer No: 45.34..4, İsveç bandıralı Fernebo vapurunun ve İngiliz bandıralı Bulgaryan vapurunun Derince'ye girmesine izin verilmesi.

Tarih: 29/05/1934, Sayı: 2/767, Dosya: 69-106, Fon Kodu: 30..18.1.2, Yer No: 45.38..7, Ankara Silosu’na ait “malzemeler”i getiren Angora Vapuru’nun, Derince'ye girmesine izin verilmesi.

Tarih: 29/5/1934, Sayı: 2/770, Dosya: 69-105, Fon Kodu: 30..18.1.2, Yer No: 45.38..10, İsveç bandralı Blaland Vapuru’nun krom yüklemek için Derince'ye girmesine izin verilmesi.

Tarih: 14/06/1934, Sayı: 2/851, Dosya: 69-108, Fon Kodu: 30..18.1.2, Yer No: 46.42..11, Eskişehir Şeker Fabrikası’na ait “kok kömürü”nü getiren Panama bandıralı Eleni vapurunun Derince Limanı’na girmesi.

Tarih: 26/06/1934, Sayı: 2/901, Dosya: 69-109, Fon Kodu: 30..18.1.2, Yer No: 46.45..1, Hayri Arapoğlu Acentesi’ne ait İsveç bandralı Vikinlan vapurunun “krom yüklemek” için Derince'ye girmesine izin verilmesi.

Tarih: 23/06/1934, Sayı: 2/908, Dosya:, Fon Kodu: 30..18.1.2, Yer No: 46.45..8, Derince Limanı’ndaki terk edilmiş Devlet Demiryolları “ambarlarının silo haline getirilmesi için inceleme” yapacak, “Alman ve Fransız Mühendisleri”nin Derince'ye girmesine izin verilmesi.

Tarih: 12/07/1934, Sayı: 2/1023, Dosya:, Fon Kodu: 30..18.1.2, Yer No: 47.51..3, Derince Limanı’na gelecek yabancı gemilere Büyük Erkan-ı Harbiye Reisliği’nce müsaade verilmesi.

Tarih: 14/07/1934, Sayı: 2/1036, Dosya: 2-1448, Fon Kodu: 30..18.1.2, Yer No: 47.51..16, Devlet Demiryolları’na ait Derince Limanı’ndaki “boş ambarların silo haline” getirilmesi.

Tarih: 22/10/1934, Sayı: 2/1448, Dosya:, Fon Kodu: 30..18.1.2, Yer No: 49.72..6, “Siloya çevrilecek” Derince Ambarları’nda “çalıştırılacak yabancılar” hakkında kararname.

Tarih: 19/11/1934, Sayı: 2/1568, Dosya: 69-111, Fon Kodu: 30..18.1.2, Yer No: 49.78..5, Elen [Yunan] bandıralı Pagasitikos Gemisi'nin Derince'ye girmesine izin verilmesi.

Tarih: 10/12/1934, Sayı: 2/1699, Dosya: 69-112, Fon Kodu: 30..18.1.2, Yer No: 50.84..15, İzmit Kağıt Fabrikası’na ait “malzemenin boşaltılması”nda bulunmak üzere Alman tebeasından Paul Baker'in Derince'ye girmesine izin verilmesi.

Tarih: 27/01/1935, Sayı: 2/1916, Dosya: 69-114, Fon Kodu: 30..18.1.2, Yer No: 51.6..13, Yunan bandıralı Oropes Vapuru'nun “kazan ve teferruatı”nı boşaltmak üzere Derince'ye girmesi.

Tarih: 13/02/1935, Sayı: 2/1984, Dosya: 69-115, Fon Kodu: 30..18.1.2, Yer No: 51.10..1, Norveç bandralı Santiago Vapuru'nun “çimento boşaltmak” üzere Derince'ye girmesine izin verilmesi.

Tarih: 13/02/1935, Sayı: 2/1985, Dosya:, Fon Kodu: 30..18.1.2, Yer No: 51.10..2, Pire'de Palas Fabrikası'na ait “pirina”yı yüklemek üzere Yunan bandralı bir motorun Derince'ye girmesine izin verilmesi.

Tarih: 02/03/1935, Sayı: 2/2091, Dosya: 62-118, Fon Kodu: 30..18.1.2, Yer No: 52.15..8, Yunan Bandralı Eftikiya Vergotti ve Jenni vapurlarının Ankara Kooperatifine ait “kok kömürü”nü boşaltmak üzere Derince'ye girmesi.

Tarih: 23/03/1935, Sayı: 2/2190, Dosya: 69-119, Fon Kodu: 30..18.1.2, Yer No: 52.20..7, Derince'ye girmesine izin verilen Yunan bandralı motorun Tuzla, Darıca ve Hereke iskelelerine uğramasına izin verilmesi.

Tarih: 09/04/1935, Sayı: 2/2315, Dosya: 69-121, Fon Kodu: 30..18.1.2, Yer No: 53.26..11, İtalyan bandıralı Venicia Vapuru'nun “ceviz kütüğü” yüklemek üzere Derince'ye girmesine izin verilmesi.

Tarih: 08/05/1935, Sayı: 2-2497, Dosya: 69-124, Fon Kodu: 30..18.1.2, Yer No: 54.35..13, Rusya'dan alınan “otobüsler”i getiren vapurun Derince'ye girmesine izin verilmesi.

Tarih: 10/06/1935, Sayı: 2-2759, Dosya: 69-125, Fon Kodu: 30..18.1.2, Yer No: 55.48..15., Derince'de yaptırılan “silo inşaat ve montajı”nda çalıştırılan “yabancılar”ın, işler bitirilip “geçici kabul” yapılıncaya kadar burada kalmalarına izin verilmesi.

Tarih: 01/07/1935, Sayı: 2/3018, Dosya: 208-34, Fon Kodu: 30..18.1.2, Yer No: 57.61..14, Derince'de yaptırılan “silo inşaatının montajı”nda kullanılacak listedeki aletlerin işi bitince iade edilmek üzere gümrükten gerilmesi.

Tarih: 02/04/1936, Sayı: 2/4489, Dosya: 69-145, Fon Kodu: 30..18.1.2, Yer No: 64.34..14, Norveç bandıralı Bosphors Vapuru'nun Irak Sefareti'ne getirdiği çimentoyu boşaltmak için Derince Limanı'na girmesine izin verilmesi.


Tarih: 03/07/1936, Sayı: 2/4940, Dosya: 155-135, Fon Kodu: 30..18.1.2, Yer No: 66.57..4, Derince'de “Travers Fabrikası” yanına yapılacak “binalar”a ait “sözleşme tutarının artırılması”.

Tarih: 09/10/1936, Sayı: 2/5415, Dosya: 240-117, Fon Kodu: 30..18.1.2, Yer No: 68.80..13, Silo işlerinde çalıştırılacak “11 yabancı”nın Derince'ye girmelerine izin verilmesi.

Tarih: 11/11/1936, Sayı: 2/5552, Dosya: 69-153, Fon Kodu: 30..18.1.2, Yer No: 69.87..9, Alman bandıralı “Derince [Derindje] Vapuru”nun Çanakkale'deki “2. Yasak Bölge”de bulunan Kemer'e hububat yüklemek için girmesine izin verilmesi.

Tarih: 08/12/1936, Sayı: 2/5738, Dosya: 69-158, Fon Kodu: 30..18.1.2, Yer No: 70.96..15, “Derince ve İzmit Limanları”na girecek yabancı gemiler.

Tarih: 08/01/1937, Sayı: 2/5824, Dosya: 69-160, Fon Kodu: 30..18.1.2, Yer No: 71.2..11, Krom almak için Derince'ye geldiğinde ölen İsveçli Akselson'un “cenaze merasimi”ne katılacakların “Yasak Bölge”ye girmelerine izin verilmesi.

Tarih: 17/4/1937, Sayı: 2/6409, Dosya: 69-166, Fon Kodu: 30..18.1.2, Yer No: 74.31..4, Alman Frederich Wilhelm ile Çekoslovak Yohan Wilhelm Mahat'ın Derince'deki “Travers Fabrikası Santrali”nin montajında çalıştırılmalarına izin verilmesi.

Tarih: 23/06/1937, Sayı:, Dosya: 89A14, Fon Kodu: 30..10.0.0, Yer No: 101.652..13, Derince'de “Askeri Depo”da “patlama olduğu”.

Tarih: 05/07/1937, Sayı: 2/7047, Dosya: 76-267, Fon Kodu: 30..18.1.2, Yer No: 77.62..18, Alman uyruklu Emil Schulz'un “Yasak Bölge”deki Derince'ye girmesine izin verilmesi.

Tarih: 08/10/1937, Sayı: 2/7507, Dosya: 169-83, Fon Kodu: 30..18.1.2, Yer No: 79.85..16, “Derince Elektrik Santrali”ndeki “lokomobil”i “ikinci muayene”ye hazırlamak üzere Alman tebasından Montör Heinrich Steichelen'in Derince'ye girmesine izin verilmesi.

Tarih: 05/05/1938, Sayı: 2/8730, Dosya: 69-184, Fon Kodu: 30..18.1.2, Yer No: 83.39..10, Yerköy Silosun’da çalışmakta olan Alman tebasından Vilhelm Valter'in “gaz ölçme cihazı”nı yerine koymak üzere Derince'ye girmesine izin verilmesi.

Tarih: 28/09/1938, Sayı: 2/9669, Dosya: 155-194, Fon Kodu: 30..18.1.2, Yer No: 84.86..8, Kayseri-Sivas Hattı’nın 581. km.sinde yapılacak köprü ve Derince Rıhtımı’nın tamirinde kullanılacak “Larsen Polplanşları”nın pazarlıkla satın alınması.

Tarih: 11/05/1939, Sayı: 2/10943, Dosya: 208-176, Fon Kodu: 30..18.1.2, Yer No: 86.40..11, 2/8137 ve 2/8796 sayılı kararnameler ile dışarıdan getirilen “montaj aletleri”nin Mersin ve Derince Limanları’ndaki “vinç tesisatı” işlerinde de kullanılması.

Tarih: 13/10/1939, Sayı: 2/12154, Dosya: 208-206, Fon Kodu: 30..18.1.2, Yer No: 88.100..15, Mersin ve Derince'ye yaptırılmakta olan “Portal Vinçler”in montajında kullanılmak üzere “geçici olarak” dışarıdan getirilecek “montaj aletleri”nin yurda sokulmasına izin verilmesi.

Tarih: 08/01/1940, Sayı: 2/12578, Dosya: 69-212, Fon Kodu: 30..18.1.2, Yer No: 89.122..10, İngiltere'den Derince'ye gelen malzemeyi saymak üzere İngiliz Ataşemiliter muavini Bnb. Douglas Brown'un Derince'ye gidip gelmesine izin verilmesi.

Tarih: 08/01/1940, Sayı: 2/12592, Dosya: 69-213, Fon Kodu: 30..18.1.2, Yer No: 89.123..4, İngiltere'den gelen “gemiler”deki “uçak defi topları”na ait malzemeyi ayırmak üzere Ankara'da çalışan İngiliz uyruklu Yzb. Brizmit ile “kamacı ustası” Stacy'nin Derince'ye girmelerine izin verilmesi.

Tarih: 02/10/1940, Sayı: 2/14493, Dosya:, Fon Kodu: 30..18.1.2, Yer No: 92.96..13, Derince Travers Fabrikası'nın Devlet Demiryolları Umum Müdürlüğü'ne devri hakkında Kanun Layihası.

Tarih: 30/11/1940, Sayı: 2/14770, Dosya: 241-185, Fon Kodu: 30..18.1.2, Yer No: 93.110..10, “Ağ Mania” işlerinde çalıştırılacak iki İngiliz'in Derince, Beykoz ve benzeri sahalarda çalıştırılmalarına izin verildiği.

Tarih: 26/02/1942, Sayı:, Dosya: 4066, Fon Kodu: 30..10.0.0, Yer No: 48.309..14, Derince'de yaptırılmakta olan “transit anbarı mukavelesi”nin süresinin Devlet Şurası'nca uzatılması.

Tarih: 26/06/1942, Sayı:, Dosya: 6460, Fon Kodu: 30..10.0.0, Yer No: 62.417..8, “Derince Araba Vapuru”nun [Güney Afrika, Cape Town] Kap'a varması ve Darıca Vapuru’nun da [Güney Afrika, Free Town] Freetown'dan hareket etmesi.

Tarih: 12/06/1943, Sayı: 2/20087, Dosya: 69-54, Fon Kodu: 30..18.1.2, Yer No: 102.42..13, “Ağ Mania” uzmanı İngiliz Ön. Yzb. T. E. Little'in Derince ve Beykoz ile “Ağ İşleri” bulunan diğer yerlere girmesine izin verilmesi.

Tarih: 29/11/1946, Sayı: 3/4999, Dosya:, Fon Kodu: 30..18.1.2, Yer No: 112.75..5, İngiliz Yzb. P. Strachon'ın Derince'de bulunan “Mania Ağ İşleri Komutanlığı” ile yapacağı temas nedeniyle “Yasak Bölge”ye girmesine izin verilmesi.

Tarih: 29/03/1948, Sayı: 3/7250, Dosya: 54-70, Fon Kodu: 30..18.1.2, Yer No: 116.23..3, “Amerika Yardım Malzemesi”ni görmek üzere, Genel Kurmay Başkanlığı'nca kendilerine özel giriş kartı verilecek “Yabancı Basın Temsilcileri”nin “2. Yasak Bölge”de bulunan Derince'ye girmelerine izin verilmesi.

Tarih: 06/09/1948, Sayı: 3/8102, Dosya: 76-6, Fon Kodu: 30..18.1.2, Yer No: 117.65..14, Devlet Demiryolları ücretleri Haydarpaşa ve Derince Liman İşleri tarifelerinde yapılacak değişiklik ve 3/7640 sayılı Kararın kaldırılması.

Tarih: 01/12/1949, Sayı: 3/10228, Dosya: 54-123, Fon Kodu: 30..18.1.2, Yer No: 121.86..9, Amerikan uyruklu John Collins Bliss'in Derince'deki Petrol Ofisi’nin “akaryakıt tesisatı”nı görmek için “2. Yasak Bölge” içinde bulunan Derince’ye girmesine izin verilmesi.

Tarih: 10/10/1950, Sayı: 3/11952, Dosya: 54-153, Fon Kodu: 30..18.1.2, Yer No: 123.78..9, Amerika Birleşik Devletleri Deniz Ataşe Muavini Önyüzbaşı Regimald L. Workmain ile eşinin Gölcük ve Derince “2. Yasak Bölgeleri”ne girmelerine izin verilmesi.

Tarih: 10/10/1951, Sayı: 3/13724, Dosya: 76-2062, Fon Kodu: 30..18.1.2, Yer No: 126.72..14, Amerika Deniz Kuvvetleri’ne mensup USNS Haiti Victory adlı geminin Derince Limanı’na gelmesine ve “telsiz haberleşmesine izin” verilmesi.

Tarih: 13/12/1955, Sayı:, Dosya: E2, Fon Kodu: 30..1.0.0, Yer No: 55.340..14, “Görevi suistimal suçları”ndan haklarında dava açılan Derince Köyü Muhtar ve azalarının Muğla Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararı ile beraat ettikleri.

Tarih: 0/0/1964, Sayı:, Dosya: K5, Fon Kodu: 30..1.0.0, Yer No: 122.776..5, Derince'de Belediye ihdası.

Original Ottoman Empire & Republic of Turkey Archives [It is in Turkish Language], if requested and wished might be reached on official site of http://www.devletarsivleri.gov.tr/source.cms4/index.asp?wapp=anasayfa. Email: The Catalog Search Page: katalog@devletarsivleri.gov.tr.

© Copy Righted To Erkan Kiraz. All Rights Reserved. Edited, arranged & done by Erkan Kiraz, Alikahya, Izmit, Turkey on Dec 29, 2008.

For whatever aims they could not be copied, recopied, distributed, redistributed, used or reused on any written documents, texts, undergraduate certificates, bachelor's degrees, bachelor's levels, books or in any kind of digital or electronically environments & media, either they are regarded as profit-gaining or non-profit gaining or educational purposes.

© Copyright 1999-2000-2009. http://erkankiraz.blogspot.com/. Pictures, Documents, Materials, Stories, Otoman Archives, Turkish Republic Archives or Other Information & Knowledge in this page may not be reproduced in any form without expressed written permission from Erkan Kiraz, nor may it be sold or otherwise transferred to a third parties. Mr. Erkan Kiraz, Email: erkankiraz@yahoo.com provides all those stories at http://erkankiraz.blogspot.com/.