Friday, July 23, 2010

Ibn Fadlan’s Itinerary Trasnlation – Ibni Fazlan Seyahatnamesi Tercümesi

Ibn Fadlan’s Itinerary Trasnlation – Ibni Fazlan Seyahatnamesi Tercümesi

İbni Fazlan’ın Seyahatnamesi – Ibni Fadlan’s Itinerary. © Copy Righted to Concerned Parties. All Rights Reserved. Erkan Kiraz erkankiraz@yahoo.com.

İbni Fazlan’ın Seyahatnamesi – Ibni Fadlan’s Itinerary. © Copy Righted to Concerned Parties. All Rights Reserved. Erkan Kiraz erkankiraz@yahoo.com.

İbni Fazlan’ın Seyahatnamesi – Ibni Fadlan’s Itinerary. © Copy Righted to Concerned Parties. All Rights Reserved. Erkan Kiraz
erkankiraz@yahoo.com.


İbni Fazlan’ın Seyahatnamesi – Ibni Fadlan’s Itinerary. © Copy Righted to Concerned Parties. All Rights Reserved. Erkan Kiraz
erkankiraz@yahoo.com.


İbni Fazlan’ın Seyahatnamesi – Ibni Fadlan’s Itinerary. © Copy Righted to Concerned Parties. All Rights Reserved. Erkan Kiraz
erkankiraz@yahoo.com.


İbni Fazlan’ın Seyahatnamesi – Ibni Fadlan’s Itinerary. © Copy Righted to Concerned Parties. All Rights Reserved. Erkan Kiraz
erkankiraz@yahoo.com.


İbni Fazlan’ın Seyahatnamesi – Ibni Fadlan’s Itinerary. © Copy Righted to Concerned Parties. All Rights Reserved. Erkan Kiraz
erkankiraz@yahoo.com.


İbni Fazlan’ın Seyahatnamesi – Ibni Fadlan’s Itinerary. © Copy Righted to Concerned Parties. All Rights Reserved. Erkan Kiraz
erkankiraz@yahoo.com.


İbni Fazlan’ın Seyahatnamesi – Ibni Fadlan’s Itinerary. © Copy Righted to Concerned Parties. All Rights Reserved. Erkan Kiraz
erkankiraz@yahoo.com.


İbni Fazlan’ın Seyahatnamesi – Ibni Fadlan’s Itinerary. © Copy Righted to Concerned Parties. All Rights Reserved. Erkan Kiraz
erkankiraz@yahoo.com.


İbni Fazlan’ın Seyahatnamesi – Ibni Fadlan’s Itinerary. © Copy Righted to Concerned Parties. All Rights Reserved. Erkan Kiraz
erkankiraz@yahoo.com.


İbni Fazlan’ın Seyahatnamesi – Ibni Fadlan’s Itinerary. © Copy Righted to Concerned Parties. All Rights Reserved. Erkan Kiraz
erkankiraz@yahoo.com.


İbni Fazlan’ın Seyahatnamesi – Ibni Fadlan’s Itinerary. © Copy Righted to Concerned Parties. All Rights Reserved. Erkan Kiraz
erkankiraz@yahoo.com.


İbni Fazlan’ın Seyahatnamesi – Ibni Fadlan’s Itinerary. © Copy Righted to Concerned Parties. All Rights Reserved. Erkan Kiraz
erkankiraz@yahoo.com.


İbni Fazlan’ın Seyahatnamesi – Ibni Fadlan’s Itinerary. © Copy Righted to Concerned Parties. All Rights Reserved. Erkan Kiraz
erkankiraz@yahoo.com.


İbni Fazlan’ın Seyahatnamesi – Ibni Fadlan’s Itinerary. © Copy Righted to Concerned Parties. All Rights Reserved. Erkan Kiraz
erkankiraz@yahoo.com.


İbni Fazlan’ın Seyahatnamesi – Ibni Fadlan’s Itinerary. © Copy Righted to Concerned Parties. All Rights Reserved. Erkan Kiraz
erkankiraz@yahoo.com.


İbni Fazlan’ın Seyahatnamesi – Ibni Fadlan’s Itinerary. © Copy Righted to Concerned Parties. All Rights Reserved. Erkan Kiraz
erkankiraz@yahoo.com.


İbni Fazlan’ın Seyahatnamesi – Ibni Fadlan’s Itinerary. © Copy Righted to Concerned Parties. All Rights Reserved. Erkan Kiraz
erkankiraz@yahoo.com.


İbni Fazlan’ın Seyahatnamesi – Ibni Fadlan’s Itinerary. © Copy Righted to Concerned Parties. All Rights Reserved. Erkan Kiraz
erkankiraz@yahoo.com.


İbni Fazlan’ın Seyahatnamesi – Ibni Fadlan’s Itinerary. © Copy Righted to Concerned Parties. All Rights Reserved. Erkan Kiraz
erkankiraz@yahoo.com.


İbni Fazlan’ın Seyahatnamesi – Ibni Fadlan’s Itinerary. © Copy Righted to Concerned Parties. All Rights Reserved. Erkan Kiraz
erkankiraz@yahoo.com.


İbni Fazlan’ın Seyahatnamesi – Ibni Fadlan’s Itinerary. © Copy Righted to Concerned Parties. All Rights Reserved. Erkan Kiraz
erkankiraz@yahoo.com.


İbni Fazlan’ın Seyahatnamesi – Ibni Fadlan’s Itinerary. © Copy Righted to Concerned Parties. All Rights Reserved. Erkan Kiraz
erkankiraz@yahoo.com.


İbni Fazlan’ın Seyahatnamesi – Ibni Fadlan’s Itinerary. © Copy Righted to Concerned Parties. All Rights Reserved. Erkan Kiraz
erkankiraz@yahoo.com.


İbni Fazlan’ın Seyahatnamesi – Ibni Fadlan’s Itinerary. © Copy Righted to Concerned Parties. All Rights Reserved. Erkan Kiraz
erkankiraz@yahoo.com.


İbni Fazlan’ın Seyahatnamesi – Ibni Fadlan’s Itinerary. © Copy Righted to Concerned Parties. All Rights Reserved. Erkan Kiraz
erkankiraz@yahoo.com.


İbni Fazlan’ın Seyahatnamesi – Ibni Fadlan’s Itinerary. © Copy Righted to Concerned Parties. All Rights Reserved. Erkan Kiraz
erkankiraz@yahoo.com.


İbni Fazlan’ın Seyahatnamesi – Ibni Fadlan’s Itinerary. © Copy Righted to Concerned Parties. All Rights Reserved. Erkan Kiraz
erkankiraz@yahoo.com.


İbni Fazlan’ın Seyahatnamesi – Ibni Fadlan’s Itinerary. © Copy Righted to Concerned Parties. All Rights Reserved. Erkan Kiraz
erkankiraz@yahoo.com.

İbni Fazlan’ın Seyahatnamesi – Ibni Fadlan’s Itinerary. © Copy Righted to Concerned Parties. All Rights Reserved. Erkan Kiraz
erkankiraz@yahoo.com.


İbni Fazlan’ın Seyahatnamesi – Ibni Fadlan’s Itinerary. © Copy Righted to Concerned Parties. All Rights Reserved. Erkan Kiraz
erkankiraz@yahoo.com.


İbni Fazlan’ın Seyahatnamesi – Ibni Fadlan’s Itinerary. © Copy Righted to Concerned Parties. All Rights Reserved. Erkan Kiraz
erkankiraz@yahoo.com.

Ibn Fadlan’s Itinerary Trasnlation – Ibni Fazlan Seyahatnamesi Tercümesi

Albümde yer alan görüntüleri Internet ortamından akatrılmıştır. Görüntülerin sahiplerine ait olabilecek CopyRight & Intelelctual Rights ticari kazançlar sözkonusu olduğunda dikkate alınmalıdır. Görüntüleri bilginin yaygınlaşması amacıyla paylaşılmaktadır.

Bilgilendirme metinlerinin çoğunluğu Wikipedia.Org sayfalarından yararlanılarak hazırlanmıştır. Teşekkrülerim Wikpiedia.Org’a. Geri kalan her tür derleme, yazım ve bilgi metinleri tarafıma aittir.

“Ibni Fazlan Seyahatnamesi” kitabını incelemem izin veren dostum “Prof. Dr.” Üstad Fikri Orhan’a candan teşekkürler.

İbn Faldan [Arapça: احمد ابن فضلان ابن العباس ابن رشيد ابن حماد; Ahmad ibn Fadlan ibn al-Abbas ibn Raşid ibn Hammad, Türkçe: İbni Fazlan]: Onuncu yüzyılda yaşamış bir Arap din bilgini ve gezginidir. Abbasi halifesi Muktedir’in 921’de İdil Bulgarları hükümdarı Almış Han'a gönderdiği heyette yer aldı. Görevi, oradaki Müslüman bilginleri denetlemek, halifenin mektup ve armağanlarını sunmaktı. Önemli bir diplomat ve dikkatli bir gezgin olarak kabul edilen İbn Fadlan, bu yolculuğunu Rihla [Seyahatname] ve [[كتب الي ملك الصقالبة] Kitab ila Malik al-Saqaliba] adlı ünlü yapıtında anlatmıştır. İbn Fadlan, daha sonra Bulgar [Bolğar] şehrine gelince, Wisu [veya Isu şimdiki Perm Kray] bölgesine kısa bir gezi yapar, orada İdil Bulgarları [Volga Bulgarları] ile Komilerin [yerel bir Finli kabile] aralarında ticaret yaptıklarını izlemiştir. Ibn Fadlan'ın Bağdat'a dönüş güzergahı belli değildir. Bu kitabında, Volga Bulgarlar'nın ülkesi ve halkına ilişkin gözlemleri yanı sıra, yolculuğu sırasında gördüğü yerler ve halklarla ilgili önemli bilgiler de aktarmıştır. Bunlar arasında, Oğuzlar, Başkırtlar, Bulgarlar ve Pecenekler de vardır. Maveraünnehir’de henüz devlet öncesi bir düzende yaşamakta olan Türklere [Oğuzlara] ilişkin gözlemleri önemli bir yer tutar (vahşi ve edepsiz olduklarını yazmaktadır). Bu saygılı ve heyecan dolu gezi yazısı, Başkir Türkolog Ahmed Zeki Velidi Togan tarafından 1923 yılında İran'nın kuzey doğusunda ki Meşhed [Farsça: مشهد Mashhad] şehrinde bir kütüphanede eksik bir çeviri yazı olarak bulunmuştur. İbn Fadlan'ın Risale 8İbn Fadlan Seyahatnamesi], Bin Yıl Önce Türkler ve Ötekiler adıyla 2005 yılında İstiklal Kitabevince de yayımlanmıştır. Bir Arap Televizyon yayımcısı İbn Fadlan Seyahatnamesi'ni dizi halinde The Roof of the World veya Saqf al-Alam [Arapça: سقف العالم] adıyla 2007 yılında yayınlamıştır. [Teşekkürler: Wikipedia.Org, 22.07.2010, Erkan Kiraz’ın Günlükleri, Alikahya-İzmit].

İbni Fazlan Seyahatnamesi Tercümesi: 10. Asırda Türkistan’da bir İslam Seyyahı. Hazırlayan Ramazan Şeşen. İbni Fazlan Seyahatnamesi’nden başka Ebu Dülef’in Risalesi’nin Türklerle ilgili bölümü ile, Mervezi’nin eserinin Türklerle ilgili kısmının tercümeleri esere ilave edilmiş, ayrıca açıklayıcı mahiyette notlar konulmuştur. Bedir Yayınevi. P.K. 1060, İstanbul 1970. [Teşekkürler: Fikri Orhan Kütüphanesi, 22.07.2010, Erkan Kiraz’ın Günlükleri, Alikahya-İzmit].

Rahlet-ü Ibn Fazlan-Ibn Fazlan’s Reisebericht: Togan, Z.V. Leibzig, 1939.

Le Relation du Voyage d’Ibn Faldan chez les Bulgares de la Volga: Canard, M. Annales Institut Etudes Oriantales, XVI, 1958, Alger [Cezayir].

İbn Fazla Seyahatnamesi: C.M. Frähn, Arapça aslı ve yanında Almanca çevirisi ile. St. Petersburg, 1858.

Risaleti Ibn Fazlan: Ahmed bin Fazlan bin El Abbas bin Raşid bin Hammad. Matbuatı El Mecmua-al İlmi El Arabi bi Dımışk. El Doktor Sami ed-Dehhan. 1959, Şam-Suriye.

Seyahatname [Arapça: [سياحة] Seyahat: Gezi ve Farsça: [نامه] Name: [] Name: Kitap, > Osmanlıca: [سياحةنامه] Seyahatname > Türkçe: Seyahat Rehberi, Gezi Notları, Gezi Kılavuzu. Arapça: [الرحلة] El Rahle ya da [رسالت] Risale, Farsça: [سفرنامه] Sefername, Latince: Itinerarium, İngilizce: Travelogues, Itinerary,]: yazarının gezdiği yerler hakkında gözlemlerini ve bilgileri yazıya döktüğü edebiyat türüdür. Bu terim, özelde, Türk edebiyatının en meşhur seyahatnamesini yazmış Evliya Çelebi'nin eseri için de kullanılır. Ancak, Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nin yanı sıra önemli pek çok seyahatname bulunduğu unutulmamalıdır. Günümüzde de canlılığını koruyan bu edebiyat türünün geçmişteki örnekleri, çoğu kez, tarih bilimi ve anlayışı açısından çok değerli kaynaklar oluşturulmuştur. Türün içinde özel bir niteliği olan bir alt grubu sefaretnameler oluşturmaktadır [[سفرنامه] Sefaretname]. [22.07.2010, Erkan Kiraz’ın Günlükleri, Alikahya-İzmit].

© Copyright 1999-2000-2010. http://erkankiraz.blogspot.com/ & http://www.scribd.com/erkankiraz. Pictures, Documents, Materials, Stories, Ottoman Archives, Turkish Republic Archives or Other Information & Knowledge in this page may not be reproduced in any form without expressed written permission from Erkan Kiraz, nor may it be sold or otherwise transferred to a third parties.

For whatever aims they could not be copied, recopied, reproduced, transmitted, distributed, redistributed in any form or by any means, graphics, electronic, or mechanical, including photocopying, recording or taping, or by any information storage retrieval system, or used, reused on any written documents, texts, undergraduate certificates, bachelor's degrees, bachelor's levels, books or in any kind of digital or electronically environments & media, either they are regarded as profit-gaining or non-profit gaining or educational purposes.

Erkan Kiraz, Email:
erkankiraz@yahoo.com provides all those stories at http://erkankiraz.blogspot.com/, http://www.scribd.com/my_docs, http://erkankiraz.multiply.com & http://www.panoramio.com/user/2404315.
© 1999-2010 Copy Righted to Erkan Kiraz
erkankiraz@yahoo.com. All Rights Reserved.